Ny registreringsafgift – L129

Pr. 18. december 2020 er der fremsat lovforslag om ændring af registreringsafgiftsloven, også kendt som L129. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2021 med tilbagevirkende kraft pr. 18. december 2020 og har til formål at fremme “grønne” biler frem mod et mål om 775.000 grønne biler på de danske veje i 2030, samtidig med at forslaget skal medvirke til en løbende udfasning af traditionelle biler med fossile brændstofmotorer.

Hvad er nyt?

 • 3 skalaknæk
  I stedet for de tidligere 2 skalaknæk på henholdsvis 85% og 150% har man valgt at tilføje et tredje skalaknæk på 25%. Det betyder at man betaler 25% af de første 65.000 kr. så betaler man 85% af 65.000-202.200 kr. og alt over 202.200 kr. betales der 150%. Batterifradraget vil ikke ændre sig og vil som i 2020 være et fradrag i den afgiftspligtige værdi og ikke et fradrag direkte på bilen. Dette fradrag forsvinder fra 2022.
 • CO2-Tillæg
  Alle sikkerheds- og brændstoftillæg og/eller fradrag er i det nye L129 fjernet og er blevet erstattet med et tillæg baseret på CO2-udledning i g/km.
 • Indfasning
  El-biler og plugin-hybrider får en ekstra rabat i en ny lang indfasningsperiode. I 2021 vil elbiler få en rabat på 60% og plug-in hybrider på 55%. Rabatten vil over tid blive nedtrappet så der i 2030 opnås en rabat på 20% for begge motortyper.
 • Bundfradrag
  Der indføres et bundfradrag på alle biler. Dette fradrag vil hovedsageligt være større på el-biler og plug-in hybrider end de konventionelle biler.
 • Ejerafgiften stiger og ændres
  Udligningsafgiften stiger med 300 kr. i gennemsnit for dieselbiler. Ejerafgiften stiger procentuelt over de kommende år og er gældende for alle afgiftspligtige biler. Beregningsgrundlaget for ejerafgiften ændres ligeledes fra km/l til CO2-udleding g/km og gælder alle biler der indregistreres fra d. 1. Juli 2021

Hvad mener vi?

Vi mener at lovforslaget skaber ro om afgifterne de kommende år, og at vi går i den positive retning inden for miljøvenlig transport. Til gengæld mener vi dog også at branchen ikke er gearet til at hverken kunne håndtere eller dokumentere CO2-udledningerne.

Problematikken opstår blandt andet ved at CO2-udledningen skal angives i WLTP-målenormen, hvilket er en forholdsvis ny målenorm, som kom til verden i 2018. Det vil altså sige at stort set alle brugte biler før 2018 er angivet i den tidligere målenorm NEDC og der endnu ikke er en afklaring på en præcis omregningsmetode. Ydermere er det en stor udfordring at samtlige biler ikke er oprettet med CO2-udledning g/km i DMR (Det Digitale Motorregister) og omregningsmetoden fra km/l til CO2-udledning g/km ikke er præcis.